DE MOORDSPELREGELS

Lees hier alles over het spelen van een moordspel.

Heb je vragen over onze moordspelen?
Bel ons dan: +31(0)85-060 77 11

Moordspel regels

Download de moordspelregels voor je moordspel.

Download printvriendelijke versie van van de moordspelregels CrimeTime.

Bekijk onderstaande video’s met uitleg.     ↓

Geen zin om de moordspel regels te lezen?

Bekijk dan de introductie uitleg van rechercheur Young Blood. Hij legt per speelronde hoe je het moordspel speelt.

Hebben alle spelers zich voorgesteld? Begin dan nu met ronde 1 van het moordspel.

Rechercheur Young Blood legt in ronde 1 uit.

Heb je een lijst met verdachten gemaakt?

Begin dan nu met het verhoor van de personages.

In ronde 3 van het moordspel onderzoeken we plaats delict.

Rechercheur Young Blood heeft een aantal sporen gevonden. Deel de sporen uit de App met spelers en ontdek wie er op plaats delict zijn geweest.

Doel van het moordspel

Vind de moordenaar door spelers te verhoren, sporen te onderzoeken en informatie met elkaar te delen.

Maar pas op, niet iedere speler is te vertrouwen!

Het moordspel wordt gespeeld in 3 ronden.

Stel jezelf voor aan de groep. Lees het deel “Wie ben ik” en “Karakterbeschrijving” hardop voor.

Opdracht: vraag iedere speler naar zijn/haar alibi. Waar was hij/zij rond het tijdstip van de moord? Wie van de spelers kan het alibi bevestigen? Gebruik de plattegrond met locaties uit het moorddossier, zie pagina 5.

Kan een speler het alibi niet bevestigen, dan is hij/zij verdacht. Spelers mogen liegen over hun alibi. Voer de namen van jouw verdachten in de App. Controleer de antwoorden met de App. Per juiste verdachte krijg je 5 punten.

Let op! Speel je de rol van: moordenaar, hoofdverdachten of verdachten, dan is de naam van je personage al ingevuld op de App. Deze hoef je dus niet in te vullen.

Opdracht 1: ondervraag spelers over de afgegeven verklaringen en vragen om zo het motief te ontrafelen, zie pagina 7 in het moorddossier.

*Tip: gebruik de App om clues op te vragen. Per speler zijn er maximaal 6 clues op te vragen. Iedere clue kost 3 punten.

Voer de namen van jouw hoofdverdachten in de App. Per goede hoofdverdachte krijg je 10 punten. Het aantal behaalde punten kun je inleveren voor clues (zie begrip clues).

Let op! Speel je de rol van: moordenaar, hoofdverdachten, dan is de naam van je personage al ingevuld op de App. Deze hoef je dus niet in te vullen.

Op het plaats delict zijn 8 sporen gevonden, waarvan iedere speler 4 sporen heeft ontvangen.

Opdracht: onderzoek van wie de sporen zijn. Deel je sporen met spelers en ontdek wie er op plaats delict is geweest.

Pas op! De saboteur heeft valse sporen. Controleer daarom je ontvangen sporen op juistheid. Vind één speler met hetzelfde spoor.

Voer de naam van jouw moordenaar in de App en kruis het motief voor moord aan of het motief voor sabotage als je de moordenaar bent.

Heb jij een personage gevonden zonder alibi, met grondige verdenkingen en met sporen op plaats delict? Dan heb jij de moordenaar gevonden!

De moordenaar maakt zich bekend als alle punten zijn verwerkt.

Moordspel rollen

Iedere speler ontvangt een eigen moorddossier met informatie over het slachtoffer, het te spelen personage, verklaringen, vragen en sporen.

Iedere speler speelt één van de volgende rollen:

Speel jij een betrokkene in het moordspel, dan ken je het slachtoffer. Je bent recent in contact gekomen met het slachtoffer. Voor het tijdstip van de moord heb jij een alibi.

Jij hebt de moord niet gepleegd.

Speel je een saboteur in het moordspel, dan ken je het slachtoffer. Je bent recent in contact gekomen met het slachtoffer. Voor het tijdstip van de moord heb jij een alibi.
Jij hebt de moord niet gepleegd, maar je hebt wél de opdracht om het moordonderzoek tegen te werken.
Als saboteur heb jij één van de volgende opdrachten:
a. De moord opeisen. Je krijgt van een anonieme bron geld om de moord op te eisen.
b. Een personage vals beschuldigen. Je hebt een motief om een van de personages vals te beschuldigen van moord.
In ronde 2 verstrek je valse informatie om spelers te misleiden. Je beschikt over een vals profielschets en signalement, zie App “Mijn getuigen” en clues die
In ronde 3 saboteer je het moordonderzoek met valse sporen,
zie: “Mijn sporen”.

Speel jij een verdachte in het moordspel, dan ken jij het slachtoffer. Je hebt géén alibi voor tijdstip van de moord.

Er zijn verklaringen en aanwijzingen die jou als mogelijke dader aanwijzen.

Op plaats delict zijn géén sporen gevonden die in jouw richting wijzen.

Jij hebt de moord niet gepleegd.

Speel jij een hoofdverdachte in het moordspel? Dan ken jij het slachtoffer. Jij hebt géén alibi. Er zijn verklaringen of aanwijzingen die jou als dader aanwijzen.
Anonieme getuigen hebben een signalement afgegeven waar jij op lijkt. Op het plaats delict zijn een aantal sporen van jou gevonden.
Jij hebt de moord niet gepleegd.

Speel jij de moordenaar in het moordspel, dan gaat het om jou. Jij weet wanneer, waarom en hoe je de moord hebt gepleegd.
Er zijn sporen, aanwijzingen, verklaringen en getuigen die jou kunnen veroordelen.
Jij hebt als opdracht om een saboteur te vinden. De saboteur is de speler die opzettelijk valse sporen en signalementen verstrekt.
In ronde 3 voer je de naam van de saboteur en motief in de App.
Bij een juiste saboteur ontvang je 15 punten en bij juiste motief 10 punten.

Voorbereiding moordspel

Print het ontvangen moorddossier uit, enkelvoudig op A4 in kleur.

Geen mogelijkheid om te printen? Kies dan de printoptie bij je bestelling. CrimeTime stuurt je de moorddossiers.

Je hebt een smartphone met internetverbinding nodig om de App te gebruiken. De App houdt de score bij en bevat persoonlijke informatie die je nodig hebt gedurende het moordspel. Zie verdere uitleg App.

Puntentelling moordspel

In de eerste ronde zijn maximaal 25 punten te winnen.
Per goede verdachte ontvangen de saboteur en betrokkenen 5 punten.
De moordenaar, hoofdverdachten en verdachten ontvangen per goede verdachte 6,25 punten.
Let op! Speel je de rol van: moordenaar, hoofdverdachten of verdachten, dan is de naam van je personage al ingevuld op het antwoordblad. Deze hoef je dus niet in te vullen.

In de tweede ronde zijn maximaal 30 punten te winnen.
Per goede hoofdverdachte ontvangen de saboteur, betrokkenen en verdachten 10 punten.
De moordenaar en hoofdverdachten ontvangen per goede
hoofdverdachte 15 punten.
Clues: Er zijn clues te verkrijgen via de App. Iedere clue die je opvraagt kost 3 punten. De punten worden in mindering gebracht op je totaalscore.
Let op! Speel je de rol van: moordenaar, hoofdverdachten, dan is de naam van je personage al ingevuld op het antwoordblad. Deze hoef je dus niet in te vullen.

In de derde ronde zijn maximaal 25 punten te winnen. Voor de goede
moordenaar ontvangt iedere speler 15 punten. Voor het juiste motief voor moord ontvangt iedere speler 10 punten.
De moordenaar, die een saboteur moet vinden, ontvangt 15 punten voor een goede saboteur en 10 punten voor het juiste motief voor sabotage.
Clues: in de derde ronde kun je clues verkrijgen via de App. Iedere clue die je opvraagt kost 3 punten. De punten worden in mindering gebracht op je totaalscore.
Let op! Bij een gelijk aantal punten is de winnaar degene met de snelste tijd.

Begrippen moordspel

Bewijs dat jij niet op plaats delict was tijdens de moord.

Dit bewijs wordt geleverd wanneer 2 spelers een verklaring geven over dezelfde locatie, welke niet plaats delict is.

Na iedere ronde ontvang je punten voor goede antwoorden (zie puntentelling). De ontvangen punten zijn in te leveren voor clues in de App.
De volgende clues kun je per speler opvragen:
1. Huiszoeking
2. Proces-verbaal
3. Strafblad
4. Leugendetectortest
5. Gedragsanalyse
6. Deskresearch
Opvragen van clues kost 3 punten per keer. De punten worden in
mindering gebracht met je totaalscore.

Spelers met de rollen ‘moordenaar’, ‘hoofdverdachte’ of
‘verdachte’ hebben een motief voor moord.
De afgegeven verklaringen en vragen uit je moorddossier leiden je naar het motief.

Iedere speler ontvangt een paspoort, te vinden in de App.

Op het paspoort staan persoonsgegevens, zoals: naam, geslacht, nationaliteit, geboortedatum, lengte, schoenmaat en vingerafdruk.
De gegevens worden gebruikt in ronde 2 getuigenverklaringen en ronde 3 sporen onderzoek.

Alléén de saboteur heeft een opdracht gekregen om spelers te misleiden.

De saboteur heeft valse informatie waarmee hij spelers kan misleiden.

Op het plaats delict zijn 8 sporen gevonden, waarvan iedere speler 4 sporen heeft ontvangen.
Sporen die jij niet hebt, mag je uitvragen aan medespelers Zo maak je de serie van sporen compleet en kom je dichter bij de moordenaar.

In de App staat bij “Mijn rol” een aantal Tips & Tricks hoe je het moordspel het beste kunt spelen.

Een handig hulpmiddel om je strategie in het moordspel te bepalen.

Tijdens verhoor heeft rechercheur Young Blood een aantal verklaringen genoteerd van aanwezige gasten, zie pagina 8.
Lees de verklaringen, bedenk vragen en stel ze aan het personage waar de verklaring betrekking op heeft. Ontdek zo het mogelijke motief voor moord.

Vraag & antwoord: rechercheur Young Blood heeft voor ieder personage vragen opgesteld, zie pagina 8 van je moorddossier.
Jij hebt een aantal vragen ontvangen. Stel de vragen aan de personages en hoor wat ze te vertellen hebben. Ontdek zo het mogelijk motief voor moord.

Moordspel app

Na iedere speelronde vul je de antwoorden in de App. Ga naar “Antwoorden invoeren”, selecteer de naam van je personage door op het pijltje te klikken.

Heb je alle personages ingevoerd? Klik dan op bevestig. Je krijgt direct je resultaat te zien.

Na iedere ronde geef je antwoorden in via de App.

Na invoer ontvang je punten voor ieder goed antwoord. Welk antwoord er goed is wordt niet weergegeven.

Totaal aantal punten van iedere speler wordt per speelronde aangepast in het scoreboard.

Je ziet na iedere ronde direct wie er boven aan staat.

Wil je weten welke personages deelnemen aan het moordspel?

Ga dan naar “Overzicht personages” in de App. Je krijgt van iedere speler een paspoort te zien.

Iedere speler ontvangt een digitaal paspoort die tijdens het moordspel gebruikt wordt. Het paspoort gebruik je, om jezelf te identificeren. 

In ronde 1 bij het voorstellen.

In ronde 2 gebruik je het paspoort om jouw foto’s te vergelijken met getuigensignalement en getuigenprofiel.

In ronde 3 gebruik je het paspoort om sporen te vergelijken, zoals kledingvezels, haarkleur, schoenmaat.

Iedere speler speelt een rol in het moordspel. Welke rol je speelt in het moordspel vind je in de App onder “Mijn rol”.

Daar vind je ook informatie over Tips & Tricks.

Tips & Tricks geeft strategisch advies over het spelen van het moordspel in jouw rol.

Na iedere speelronde vul je de antwoorden in de App. Ga naar “Antwoorden invoeren”, selecteer de naam van je personage door op het pijltje te klikken. Heb je alle personages ingevoerd? Klik dan op bevestig en je krijgt direct je resultaat te zien.